Психологічна підготовка льотного складу

1. Методичні рекомендації з психологічної підготовки льотного складу

2. Психологічна готовність льотного складу до діяльності в умовах тривалих перерв між польотами (автореферат дисертації Окуленко І.М. на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук)

3. Методологічні аспекти психологічної підготовки пілотів до польотів

4. Проблема формування складних вмінь майбутніх пілотів на основі міжпредметних зв’язків між авіаційною психологією і тренажерною підготовкою

5. Особливості роботи під час МПЗ польотів

6. Методика формування психологічної готовності курсантів до льотної діяльності в процесі льотної практики (Керницький О.М.)