АБВ. Збройний конфлікт в термінах (Путівник для України)

Посібник містить словник термінів з питань міжнародного та українського пра¬ва, які стосуються збройного конфлікту; інформацію про українські органи влади та розподіл функцій між ними в умовах збройного конфлікту та тимчасової окупації частини територій України; інформацію про міжнародні урядові та неурядові організації, які на¬дають гуманітарну допомогу в Україні, працюють в сфері розбудови миру та подолання наслідків конфліктів; інформацію про конфліктно-чутливі групи. Також у посібнику є пе¬релік нормативних документів та законодавчих актів, які Україна приймала, починаючи з 2014 р., для врегулювання питань, пов’язаних зі збройним конфліктом та тимчасовою окупацією частини територій України.